Wil je een huis kopen en je goed laten adviseren over een hypotheek, dan zal de klant voortaan zelf de rekening moeten betalen. Het wetsvoorstel van minister De jager wordt doorgevoerd en zal per 1 januari 2013 in werking treden. Er komt een verbod op het berekenen van provisie bij de verkoop van financiële producten, zoals levensverzekering, hypotheken en pensioensverzekeringen.

Waarom wordt het provisieverbod ingesteld?

De financiële dienstverlener krijgt provisie op het verkochte product. Dit is niet altijd in het belang van de klant, denk hierbij aan de bekende woekerpolissen. Door het invoeren van het verbod zal de klant zelf de rekening moeten betalen en wil men daardoor een meer klantgerichte advisering creëren.

Voor welke producten geldt het provisieverbod?

Het verbod zal volgens de rijksoverheid voor de volgende producten gelden:

o Inkomensverzekeringen;
o Uitvaartverzekeringen;
o Hypothecaire kredieten;
o Complexe financiële producten.

Schadeproducten vallen buiten het provisieverbod, wel geldt hier een overgangstermijn voor van vijf jaar. Alleen als de klant er om vraagt zal de adviseur zijn beloning moeten vermelden. Klanten hebben het recht om hiernaar te vragen en de financiële adviseur moet de klanten op dit recht wijzen.

Wat is het gevolg van het provisieverbod?

De klant zal nu zelf de rekening moeten betalen voor het advies dat zij krijgen, maar er zal dan wel beter naar de persoonlijke wensen van de klant gekeken worden. Veel mensen met een laag inkomen profiteerde van het provisie systeem omdat je geen extra rekening kreeg voor het advies. Voor deze groep mensen kan dit verbod misschien een drempel vormen om zich goed te laten informeren naar de mogelijkheden.

 

Tags: